Algemene Ledenvergadering 21 januari 2016

Beste Leden,
Asosiashon pa Autismo Curacao nodigt u uit voor een algemene ledenvergadering (ALV). Deze vindt
plaats op:
Datum: 21 januari 2016
Tijd: 18:45 inloop start 19:20 uur
Plaats: TEC (voormalig SOKH) Perseusweg 10

Voor de notulen van de vorige vergadering en of de agenda van de ledenvergadering neem contact op via de mail. De notulen en de agenda hangen ook buiten op het prikbord van TEC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *